امام حسین عليه السلام

مطالب مرتبط

وادي عشق

آخرین جستجوها

*وادي عشق*

  خلیل اندر منا آمد که قرب حق کند پیدا زیک قربانی نازش خدا بگذشت در آنجا بنازم آن خلیلی را که خود قربانی دین است نه یک تن بلکه هفتادو دو قربانی کند اهدا جوانمردی و ایثارش چنان در یکدگر آمیخت که ایزد گشت عاشق برآن رخساره زیبا حسین با جمع یاران کربلا را چون منا کردند شهادت را گزیدندهر یکی از پیرو از برنا چو اهدا کرد هدایایش قبول کرد و خدا بگرفت گرفتند جملگی باهم به جنت یکسره ماوا عجب عشقی عجب مهدی چه معشوقی چه عشاقی عجب آبی عجب رودی به هم پیوسته در دریا قدم آهسته بگذار شیعه اینجا وادی عشق است شهی

نمایش ادامه مطلب