*نوحه امام حسين(ع)*

ساخت وبلاگ
چکیده :     ای امت مسلمان     شدپاره پاره قرآن *** شد وقت ماتم وغم   برسرورشهیدان *** عازم بشد به میدان حر د... با عنوان : *نوحه امام حسين(ع)* بخوانید :

 

 

ای امت مسلمان     شدپاره پاره قرآن

***

شد وقت ماتم وغم   برسرورشهیدان

***

عازم بشد به میدان حر دلاور او

انر پیش روان شد زهیر و یاور او

عابس شهید و گشته با دست دشمن او

وهب قتاده خونین صد پاره شد تن او

حبیب فتاده در خون آن پیر لشگر او

گشتند شهید و یاران بشکسته ساغر او

گرید به نعش هر یک آن شیر پاک ایمان

ای امت مسلمان     شدپارهپارهقرآن

نوبت رسیده اینک بر اقربای امام

اکبر به نزد بابا برفت و دادش سلام

گفتا که ای پدر جان بر حق توئی به دوران

اذنی بده روم من به جنگ این کوفیان

چون رفت به جنگ آنها رزمی بکرد نمایان

از ضربت عدو شد صد پاره در بیابان

بابا روان به سویش   برلبعلیعلیجان

ای امت مسلمان     شدپارهپارهقرآن

قاسم بشد به میدان با قامت جوانش

شد کشته از جفا او آن راحت روانش

اهدا نموده زینب دو لاله را ز جانش

در خاک و خون فتادند در پیش کودکانش

غرقاب خون و گشته هر یک زیاورانش

این کشته های خونین سر مشق شیعیانش

دشمن نمی دهد آب از کینه نهانش

اصغرمیان خیمه خشکیده است زبانش

همت کنید عزیزان  شدوقتدادنجان

ای امت مسلمان     شدپارهپارهقرآن

شد نوبت دلیری بر رادمرد ایمان

آن سروری که می بود دشمن ز او هراسان

عباس و گفت برادر ای یاور ضعیفان

اینک بده تو اذنم تا رو کنم به میدان

گفتا به او حسینش ای نور دیده جان

این مشگ آّ ب و پر کن از بهر جمله طفلان

امر تورا اطاعت  مولایمنحسینجان

ای امت مسلمان     شدپارهپارهقرآن

وارد به رزم کین شد عباس سبط حیدر

بزد به قلب دشمن بنمود پاره پیکر

می کرد و کافرانرا جسم نحیف و بی سر

تا مشگ آ ب رساند برزادگان حیدر

از تیغ کین جدا شد دودست او زپیکر

شدمشگ آب و سوراخ حسین بیا تو یاور

چون نی نوا بر آردادرک اخا حسین جان

ای امت مسلمان     شدپارهپارهقرآن

رفتند و جمله یاران ای امت مسلمان

آورد علی اصغر آن سرور شیدان

گفتا به قو م کافر ایا شما لعینان

این شیر خوار من است که از عطش دهد جان

دهید و قطره آبی به او شما زاحسان

دادند جواب اورا  دردم زنوک پیکان

خون از گلو بریزد   بردستتایحسینجان

ای امت مسلمان     شدپارهپارهقرآن

با قلب پر ز اندوه از هجر روی یاران

اندر نبرد دشمن رو کرد به سوی دو نان

در رزمگه چو افتاد آن سرور شهیدان

عبداله فکارش آن نوجوان دوران

آمد به پیش عمش تا که دهد برش جان

دستش جدا نمودند  ازجورآنلعینان

(افتاده پیش مولا ) 2 آن جسم پاک بی جان

ای امت مسلمان     شدپارهپارهقرآن

خاکم به سر خدایا غوغا شده به میدان

افتاد حسین زهرا  دربینآنلعینان

لبیک گوی دینش ای امت مسلمان

یکسر زنید به سینه تاجملگی دهید جان

زینب روان به مقتل دنبال جسم بی جان

هردم زند به سینه گوید حسین حسین جان

شیعه به خون تپیده  آن سرور شهیدان

ای امت مسلمان     شدپارهپارهقرآن

نوحه برای امام حسین ع,متن نوحه امام حسین عربی,نوحه در مورد امام حسین ع,نوحه عزاداری امام حسین,...
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : جمعه 23 مهر 1395 ساعت: 10:04