*وادي عشق*

تعرفه تبلیغات در سایت

 


خلیل اندر منا آمد که قرب حق کند پیدا

زیک قربانی نازش خدا بگذشت در آنجا

بنازم آن خلیلی را که خود قربانی دین است

نه یک تن بلکه هفتادو دو قربانی کند اهدا

جوانمردی و ایثارش چنان در یکدگر آمیخت

که ایزد گشت عاشق برآن رخساره زیبا

حسین با جمع یاران کربلا را چون منا کردند

شهادت را گزیدندهر یکی از پیرو از برنا

چو اهدا کرد هدایایش قبول کرد و خدا بگرفت

گرفتند جملگی باهم به جنت یکسره ماوا

عجب عشقی عجب مهدی چه معشوقی چه عشاقی

عجب آبی عجب رودی به هم پیوسته در دریا

قدم آهسته بگذار شیعه اینجا وادی عشق است

شهیدان را ملاقات است اینجا حضرت زهرا

نویسنده : بازدید : 17 تاريخ : جمعه 23 مهر 1395 ساعت: 10:04

فهرست وبلاگ